NORRA BOHUSLÄNS BRUNNSBORRNING AB
VÄLKOMMEN TILL

VÅRA TJÄNSTER

NYTTJA ROT-AVDRAGET

35% PÅ ARBETSKOSTNADEN 
BERGVÄRME

Miljövärme som lönar sig på sikt!
BRUNNSBORRNING

VI ERBJUDER BRUNNSBORRNING
AV HÖGSTA KVALITÉ

PUMPINSTALLATION


FRÅN BORRNING TILL INSTALLATION!
VI FIXAR DET! 

Byt till miljövänlig energi

Du har redan tänkt den – tanken om en mer energieffektiv och miljövänlig energilösning Det visar att du, precis som vi, vill göra något för att påverka det som är viktigast av allt: vår miljö och vår planet. För en angenäm och frisk miljö är ju grunden till ett bra liv. Vi hjälper dig på vägen – att byta till miljövänlig energi är nämligen inte svårt. Bara man gör det på rätt sätt. Det var över 30 år sedan vi tänkte tanken för första gången. Vi skulle bli glada om vi fick hjälpa dig – nu när det är din tur. Tänk på det.

ROT-Avdrag

Vid entreprenad avseende borrarbete kan arbetskostnaden för borrning schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala kostnaden för borrningsentreprenaden. Den schablonberäknade arbetskostnaden kan bara användas som underlag för beräkning av skattereduktion för rotarbete i samband med entreprenad till fast pris oavsett om det fasta priset beräknas per meter eller per arbetad timme samt borrarbetet avser vatten eller värme som ska tillföras småhusenhet och som utförs på tomt som tillhör småhuset.

ROT-avdraget gäller inte för nybyggnationer. Från den 1 Juli 2009 infördes den så kallade fakturametoden vilket innebär att vi som leverantör drar av den preliminära skattereduktionen (dvs. ROT-avdraget) direkt på fakturan.

Kontakta oss för mer information.