Vi borrar och installerar Bergvärme i bohuslän, strömstad och tanumshede

MILJÖVÄRME SOM LÖNAR SIG PÅ SIKT!

Byt till bergvärme

Bergvärmekällans kapacitet är avgörande för besparingen. Det är naturlagarna för uttag av värme ur berget som är begränsningen för alla bergvärmeanläggningar. Värmepumpen kan följdaktligen i det enskilda fallet inte bli bättre än vad värmekällan ger möjlighet till. Ur rätt dimensionerad värmekälla kan det erforderliga uttaget göras. Vi har förmågan och kunnandet att skapa den harmoniska anläggningen där värmekälla, värmepump,distributionsanläggningen (radiatorerna) och husets behov är i balans så att exempelvis inte mer värme tas ur källan än den förmår att leverera, för då sker en nedkylning vilket innebär sämre verkningsgrad, det vill säga lägre besparing.


Faktorer som påverkar djupet på borrhålet / värmekällan är det energibehov som behövs för att försörja bostaden, de geologiska förhållanden som föreligger på borrplatsen och de temperaturintervall som passar värmepumpen. VI har kunskapen att optimera förhållandet mellan dessa faktorer, vilket ger minsta mängd driftsel i förhållande till totalt producerad energimängd.


Värmepumpens livslängd ökar också genom mer skonsam drift.

Varför välja Norra Bohusläns Brunnsborrning AB?

Vi kan dimensionering och till hjälp har vi erfarenhet i strukturerad form för både manuellt och datatekniskt hanterande. Vi tagit hänsyn till både geologiska förhållanden och många års tekniska erfarenheter, när vi utvecklat våra metoder för Bergvärme.

Varför skall man ha bergvärme då?

Det är en väldimensionerad anläggning, som med naturlagarnas hjälp tar tillvara ”gratisenergin” under våra fötter. Fördelar med en rätt dimensionerad bergvärmeanläggning med värmepump är:

  • Energisnål- Miljövänlig
  • Ger tillbaka upp till tre gånger mer energi än den förbrukar
  • Fungerar under årets alla dagar
  • Investeringen betalar sig efter några år.

Kontakta oss

Har du frågor angående bergvärme, bergvärmeborrning, bergvärmekällor eller något som rör borrtjänster i övrigt. Kontakta oss via telefon eller genom att skicka en förfrågan.


 0702-65 49 90

Skicka en förfrågan

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar Bergvärme?

I brunnen sänker man ned en kollektor, en rörslinga fylld med frostskyddsvätska för sluten cirkulation. Kollektorn omges av i brunnen av grundvatten. Frostskyddsvätskan blir vid cirkulationen i brunnen uppvärmd av bergvärmen. Vätskan leds genom en värmepump där den kyls ned. Den energi som frigörs vid nedkylningen omvandlas till värme för uppvärmning och tappvarmvatten.

Varför ska man ha Bergvärme?

Den som vill ha ett tryggt och bekymmersfritt energisystem med låga driftskostnader utan överraskningar kan lugnt välja ett bergvärmesystem. Du gör en investering från början och sedan betalar du bara för den el som driver värmepumpen. Resten står berget för.

Jag har elvärme, hur kan jag dra nytta av Bergvärme?

Installera ett minisystem som ger en grundvärme som effektivt sänker dina elkostnader. Man borrar ett grundare bergvärmehål. Värmepumpen ansluts till en fläktradiator som placeras centralt i huset för maximal effekt. I hus med elpanna ansluter man värmepumpen till radiatorsystemets returledning.

Hur fungerar bergvärme för större bostadshus, lantgårdar och nybyggda villor?

När man byter värmesystem i en äldre villa, utgår man från den energiförbrukning man har. Då kan man direkt se hur stort system som behövs. Om villan är nybyggd, räknar vi ut energibehovet (en dimensionering) och borrar bergvärmekällan därefter.

Hur länge räcker värmekällan?

En väl dimensionerad bergvärmekälla intager en hög jämviktstemperatur som balanserar uttagets storlek mot den energi som borrhålets omgivande berg kontinuerligt tillför. Den väl dimensionerade värmekällan kan med andra ord fortvarigt och under oöverskådlig tid tillhandahålla maximal mängd ”gratisenergi” från markens energilager. Den underdimensionerade värmekällan däremot, med för stort uttag, leder till en lägre jämviktstemperatur, dvs lägre kapacitet på VP, sämre verkningsgrad och därmed större andel driftsel = sämre besparing.

Adress

Norra Bohusläns Brunnsborrning AB
Håkby 21
457 91 TANUMSHEDE

Kontakt

Tel: 0702-65 49 90

info@bergsvarme.com


Org.nr: 556832-9956

Om oss

Norra Bohusläns Brunnsborrning AB grundades 1954 i Tanumshede, Bohuslän av Kurt Danielsson. I dag är Norra Bohusläns Brunnsborrning AB en uppskattad entreprenör inom vatten- och energiborrning. 2011 tog Gerle Danielsson över och jobbar vidare i samma god anda.

Facebook