Vi borrar och installerar vattenbrunnar i bohuslän, strömstad och tanumshede

EGEN VATTENBRUNN SMAKAR BÄST!

Borra egen vattenbrunn

Vi har stor kompetens av vattenförsörjning med grundvatten ur borrad brunn.


Våra brunnar borgar för kvalitet och kunnande, och vi har erfarenhet sedan 1950- talet. Under 90- talet blev våra brunnar typgodkända. Vi har kunskapen att ta hand om hela pumpinstallationen samt att kontrollera vattenkvaliten och vid behov åtgärda.

Borrhålet är även en outsinlig värmekälla och sparar mycket pengar om den är rätt dimensionerad.


Välj oss när du behöver vatten eller värme Sänkpumpinstallation och dess olika tillbehör.

När brunnen är färdigborrad är det dags att bestämma installation och välja utrustning för vattentransporten från brunn till kran. Brunnens djup, vattenmängd och vattennivå är exempel på faktorer som påverkarpumpinstallationen.


Forna tiders installation av en ejektorpump ovan mark har ersatts med en sänkpump som installeras nere i brunnen. Den är lämpad både för små förbrukningar och stora vattenmängder med höga uppfodringshöjder. Sänkpumpen befinner sig alltid i ett frostfritt läge och dessutom syns och hörs den inte. Dagens sänkpumpar har också en mycket hög driftsäkerhet.


Installation med sk adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. Man slipper bygga pumphus el. dyl och alla känsliga komponeneter placeras inne i huset och brunnen avslutas med ett låsbart borrlock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar mm.

När testade du ditt vatten senast? Låt oss testa det för dig!

Kontakta oss

Har du frågor angående brunnsborrning, vattenbrunnar,  eller något som rör borrtjänster i övrigt. Kontakta oss via telefon eller genom att skicka en förfrågan.


 0702-65 49 90

Skicka en förfrågan

Vanliga frågor och svar

Kan man borra på vintern?

Ja, det går utmärkt att borra efter vatten på vintern. Det kan faktiskt vara en fördel eftersom man skonar marken med tjäle och snö som underlag för borrmaskin och annan utrustning.

Hur mycket vatten behöver man?

Förbrukningen varierar naturligtvis beroende på familjens storlek, om man har tomt som behöver bevattning osv. Normalvärdet för tätort är cirka 300 liter per person och dygn och något mindre för landsorten.

Ett hushålls ojämna vattenkonsumtion över dygnets timmar och brunnens betydande egenskap att vara reservoar, gör att man ofta bör tala om dygnstillrinning i brunnen, istället för det vanligt förekommande liter per timme. De lokala hydrogeologiska förhållandena avgör vilken vattenmängd som kan erhållas.

Hur går borrningen till?

Tryckluften från kompressorn gör att borrhammaren slår täta slag på borrkronan, som samt idigt roterar. Borrkronans stift i hårdmetall krossar berg, sten och grus till fina små partiklar, s k borrkax. Efter hand som borrkronan arbetar sig ned i marken, förs tryckluften ner till borrhammaren genom borrör i tremeterslängder. Borrning genom jordlager sker med hjälp av excenterborrutrustning.

När borren träffar på en vattenåder, rusar vattnet upp ur borrhålet. Överskottsluften från borrhammaren gör vattenflödet mätbart så att borrningen kan avbrytas i rätt ögonblick.

Hur djupt behöver man borra?

Genomsnittsdjupet för borrade brunnar i Sverige är mellan 70 och 80 meter. I det enskilda fallet är det praktiskt taget omöjligt att säga exakt på vilket djup man träffar på tillräcklig vattenmängd.

Adress

Norra Bohusläns Brunnsborrning AB
Håkby 21
457 91 TANUMSHEDE

Kontakt

Tel: 0702-65 49 90

info@bergsvarme.com


Org.nr: 556832-9956

Om oss

Norra Bohusläns Brunnsborrning AB grundades 1954 i Tanumshede, Bohuslän av Kurt Danielsson. I dag är Norra Bohusläns Brunnsborrning AB en uppskattad entreprenör inom vatten- och energiborrning. 2011 tog Gerle Danielsson över och jobbar vidare i samma god anda.

Facebook